پروکسی واتساپ

وقتی در سراسر جهان استفاده از واتساپ برای مردم مسدود می‌شود، داوطلبان و سازمان‌ها می‌توانند سرورهای پروکسی ایجاد کنند که به افراد کمک می کند دوباره اتصالشان را به واتساپ…